EXTERNÝ ČLÁNOK - Charakteristika postáv

29. července 2015 v 11:05 | © Créatio |  Zápisníky z autorského denníka
ZÁPISNÍK K AUTORSKÉMU DENNÍKU:
externý článok

-.-*-.- I -.-*-.-

Charakteristika postáv:

-.-

Zápisník obnovený ku dňu 29. decembra 2015.
Tento zoznam prác sa vzťahuje k písaniu románu Kroniky Anethylgry.
Viac informácií (možno) nájdete v zápisníkoch Autorského denníka.


ZOZNAM POSTÁV:

Postavy sú zoradené podľa ich prvého významného vstupu do príbehu.

Poznámka - dôležité poradie je nasledovné: Kastor - cudzinec - princ - Horec (najstarší-najmladší).


ZOZNAM POSTÁV:
ID:Meno:Zvláštne znaky:Charakteristika:Textové poznámky:
1.
Cudzinec
alias
Darkor Kukučiar, markíz z Kamennej lúky

- v skutočnosti nie je šľachticom.

- grošovaný žrebec, tepl.;
- erb: dve kukučky s halúzkami v zobákoch


- operený klobúk, plášť, vysoké jazdecké topánky.
- 23 rokov.

- moc viesť ľudí.


Narodený 2. 2. 129 Zlatého veku.

Jeho matka je Cudzinka (obchodníci).

Viac zatiaľ neuvedené.
2.Verenz Ignire

- kráľovo opozitum;
- má dcéru.

- zatiaľ bez koňa;
- šľachtický prívesok v tvare plamienka.

- ohnivo ryšavé kučeravé vlasy, hranatá ostrá tvár s vpadnutými lícami.
- 48 rokov,
moc prebral ako 21 ročný.

- Zbabelý.

Je z rodu korunných opozitárov (plamienok v erbe), po prvom predkovi Michohňovi Ignire. Je kráľovo opozitum (o tri roky starší než kráľ).

Jeho matka, cudzinka, ho vychovala vo vedomí, že raz bude kráľom.

3.
Krhlička,
hostinský.

- vlastní hostinec "Pod dvoma dubmi";
- zlozvyk v príslovku "Mám pravdu?".

- pribratý, s plešinkou.
- 51 rokov.

- pesimista, ududraný, zbabelý, prostý.
nepodstatné.
4.Agar

- ráno sa ťažko prebúdza;
- má rád banány.

- hnedák Daminol, poník;
- po otcovi zdedil mandolínu.

- malý chlapec;
- tmavohnedé vlasy, sivé oči;
- 13 rokov.

- plachý, nedôverčivý, no voči priateľom neobyčajne verný.

Jeho bratia boli Denar a Kastar.

Narodil sa v Nižnom Vresovci. Umrel mu otec, Ivrichar a neskôr brat. Matka, veľa pije, ho nemá v láske, pretože si myslí, že spôsobil smrť Kastara. Keďže ho po smrti otca(mal sedem) a brata už nič nedržalo doma, utiekol. Ako 10-ročný.
Dostal sa do Jeradovského kráľovstva.

5.
Philipiero Athlysole,
princ

- trpí krvnou nezrážanlivosťou.
- nemá rád svojho otca;
- bojí sa zlyhania.

- vraný valach Melyngar, ťažký tep., 9 rokov.


- často sa usmieva;
- orieškové vlasy, plná tvár. Majestátny postoj;
- 21 rokov.

- dobromyseľný, zdvorilý, melancholický.

- moc emocionálnej manipulácie s počasím.

Narodený 13. 9. 129 Zlatého veku.

- Nechce byť kráľom, kvôli traumatickej spomienke z detstva (západná veža).

- Veliteľ osobnej stráže: Mliečnik / ?.
6.
Rundolf II. Jeradský,
kráľ

- záchvaty nepríčetnosti;
- Nezvestný.

- zatiaľ bez koňa.


- tvrdej tváre, vlasy má o čosi tmavšie než princ. Robustnej postavy;
- 45 rokov,
korunovaný v 18tich.

- karmínovo červený plášť.

Trikrát neverný svojej manželke.

Keď sa narodili, mal:
Cudzinec - 21 rokov.
Havranec - 22 rokov.
Philipiero - 23 rokov.

Neverný počas výpravy na západ.
7.
Vrabič,
kráľovský sluha

- verný Jeradovčan.

- 39 rokov.- nepodstatné.
8.Lipoň
- jeho matka je kuchárka v kuchyni;
- Nezvestný.

- čiernovlasý, guľatá tvár;
- 12 rokov.

- neoblomný optimista so silným pudom nápomocnosti.

- nepodstatné.
9.
Rozmína V. Jeradská,
kráľovná
- netuší o kráľovej zrade;
- Nezvestná.

- husté gaštanové vlasy;
- 39 rokov.

- nepodstatné.
10.
Všemír Fagus,
šerm-majster

- často ujde a nevráti sa;
- skvelý šermiar.

- titul rytiera.


- čierne riedke vlasy, vysoký;
- 42 rokov.

- vyšinutý.

Kedysi bol dobrým Verenzovým priateľom. Ten ho i teraz zvedie na nečestné cestičky.
11-Gerenad

- dvojča Domirad (12.);
- šermiar.

- hnedá kobyla, tep.

- gaštanové vlasy, modré oči, chudý;
- vtipkár, so sklonom k irónií;
- 17 rokov.
- Pochádzajú z Kožušníkova. Ich otec bol bývalý vojenský veliteľ, preto majú povinnú vojenskú službu.
12.Dmirad

- dvojča Gerenad (11.);
- šermiar.

- tmavohnedý valach, Havran, tep.

- gaštanové vlasy, modré oči, chudý;
- vážnejší než jeho brat;
- 17 rokov.
- Pochádzajú z Kožušníkova. Ich otec bol bývalý vojenský veliteľ, preto majú povinnú vojenskú službu.

13.Mliečnik

- zosnulý.

- hlavný veliteľ, kobyla.

- 49 rokov.g
14.Lutnaj

- meškolený ránhojič vojska;
- dobrý rečník.

- ryšavá kobyla, tep.

- Plavé vlasy, neskorý klas, nosené v krátkom chvoste;
- 27 rokov.
Jeho otec bol kráľovským ránhojičom.
15.Havranec

- zlomená ľavá noha;
- šermiar;
- pôvodne z princovej stráže;
- neznáša Verenza.

- vraník, tepl., valach;
- titul vikomta.

- Čiernovlasý, sivé oči;
- 25 rokov.

Statok jeho rodičov, Jazerné panstvo, vypálil Verenz. Havranec je sirota, ktorú vzhľadom k starým zväzkom s jeho otcom prichýlil Rundolf II. na hrad. Plnil funkciu trestíka jeho syna.
Teraz má jednu z vedúcich pozícií v princovej stráži a je Philipov najlepší priateľ.

16.
Áron z Prvojarnej
veliteľ


- veliteľ lukostrelectva;
- nedediaci markíz.

- Statný, nosí vytočené čierne fúzy.
- zásadový;
- 37 rokov.
Zatiaľ neuvedené:

Pochádza zo starého na juhu, z Prvojarnej. Jeho otec je miestnym lémnikom, markízom, on je druhorodený syn.
17.Rumed z Jeradu

- veliteľ šermiarov.

- 34 rokov.
Neuvedené.
18.Kalužník z Lastovičia

- lukostrelec.

- 57 rokov.
Nepodstatné.
19.Žiarec

- šermiar.

- 59 rokov.
Nepodstatné.
20.Pstružnec zo Stoklásia

- lukostrelec.

- 27 rokov.
Nepodstatné.
21.Scilaj z Ľadozeme

- šermiar.

- ryšavá kobyla, tepl.

- 25 rokov.
Pochádza z ďalekého severu.
22.Narcin z Belavých skál

- lukostrelec.

- svetlovlasý;
- 34 rokov.
Nepodstatné.
23.Bazín z Potočnice

- šermiar, zosnulý.

- kobyla.

- 38 rokov.
Nepodstatné.
24.Kalinec z Dubova

- lukostrelec.

- 31 rokov.
Obľubuje alkohol.
25.Brusnec z Podolíny

- šermiar.

- 25 rokov.
Nepodstatné.
26.Červeň z Včeľova

- lukostrelec.

24. rokov.
Pozná Horeca.
27.
Iskrec

. šermiar.

-
Neuvedené.
28.Horec

- v klobúku nosí kvet;

- už nemá koňa.

-
- 22 rokov.
Narodil sa roku 130 Zlatého veku.

Žije s matkou a nevlastným otcom v dedinke Včeľov.
29.Košikár

-

- Mrzutý, prostý, pracovitý.
- 54 rokov.

O nevernosti jeho ženy nevie. Jeho vlastným synom je iba Čibec. Žije vo Včeľove.

30.Žicoň

- lukostrelec.

- hnedák.

- pokorný, bystrý;
- 28 rokov.
Nepodstatné.
31.Čižmár

-

- 50 rokov.Pochádza z Červenca.
32.Ivrichar z Celyngaru

- zosnulý.

- umrel ako 33 ročný.
Pochádzal z Celyngaru, bol vyučeným sviečkarom, záľubovým violistom.

Agarov otec.
33.

Hoboň z Celyngaru

- majster komponista.- 42 rokov.Dobrý priateľ Ivrichara.
34.Istenrot z Ľadozeme

- jeden z vojvodov Pána zo Severu (Cudzinca, viď 1.).

- červený plášť.Neuvedené.
35.Arcirad z Kožušníkova

- predchodca Mliečnika.

Neuvedené.Neuvedené.
36.Barón zo Zadivínu

- účastník snemu v Celyngare.

- zavalitý, nahlas dýcha.-
37.Gróf z Lužanska

- účastník snemu v Celyngare.

- starý, 60 rokov.-
38.Gróf zo Stranian (Straňanský gróf)

- jeho majetok sa nacháza len pol dňa cesty od Jeradu.

- účastník snemu v Celyngare.

- puntičkár, racionalista.
- drahý výzor (bohatý).
-
39.Markíz Juhohornej marky

- účastník snemu v Celyngare.

- sebec.
- mladý, 25 rokov.
-
40.Konvalinka

- dievča, ktoré sa zaľúbilo do Agara.

- 14 rokov.
- Čiernovlasá, má rada jazdenie, literatúru a tanec.
Agarova kamarátka z detstva.
ggggg
ggggg
ggggg
ggggg
ggggg
ggggg
ggggg
ggggg
ggggg
ggggg
ggggg
ggggg
ggggg
ggggg
ggggg
ggggg
Zoznam neprirodzených postáv + ich charakteristika:

ID:Meno:Charakteristika:Textové poznámky.
1.šp.Matka Prírodaff
2.šp.Otec Životff
3.šp.Syn Osudff
4.šp.Mensileff
5.šp.Solareff

Podľa titulu:

Zoznam obsahuje iba postavy držiace šľachtický titul.
Titul:Meno:Územie:
Korunná hodnosť

(6.) Rundolf II. Jeradský, kráľ
(9.) Rozmína V. Jeradská, kráľovná
(5.) Philipiero Athlysole, princ

- Zlatá krajina, Anethylgra
bezprostredne
Vojvoda(.) Abunfiero Athlysole, kráľov bratBrodské panstvo, Celyngar
Markízff
Grófff
Vicegrófff
Vikomt(15.) Havranecbez zeme
Barónff
Rytier(10.) Všemír Fagus- žiadne.
- neuvedené -(2.) Verenz Ignire - opozitum- neuvedené

Podľa tématických skupín:

- 1 - Jeradčania;
- 2 - Nepriateľ
Číslo:Skupina:Postavy s orientačným ID:Textové poznámky:
1Jeradčania:

(6.) Rundolf II. Jeradský, kráľ
(9.) Rozmína V. Jeradská, kráľovná
(5.) Philipiero Athlysole, princ

(4.) Agar;

Členovia princovej družiny:
(13.) Mliečnik
(16.) Áron z Prvojarnej - lukostrelci
(14.) Lutnaj
(18.) Kalužník z Lastovičia
(20.) Pstružnec zo Stoklásia
(22.) Narcin z Belavých skál
(24.) Kalinec z Dubova
(26.) Červeň z Včeľova
(17.) Rumed z Jeradu - šermiari
(15.) Havranec
(19.) Žiarec
(21.) Scílaj s Ľadozeme
(23.) Bazín z Potočnice
(25.) Brusnec z Podolíny
(27.) Iskrec
(11.) Gerenad
(12.) Domirad
(-) Hríb

Služobníctvo a pod.
(10.) Všemír Fagus
(7.) Vrabič
(8.) Lipoň

Osoby s koreňmi pôsobnosti v Jerade.
2
Darkor Kukučiar,
markíz z
Kamennej lúky

(1.) Cudzinec
(2.) Verenz Ignire
(34.) Istenrot Ignire z Ľadozeme

Osoby vyskytujúce sa v kontakte s cudzincom.
3fff
4fff
5fff
6ffff
7fff
8fff
9fff
10fff
11fff
12fff
13fff
14fff
ff

f
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 vrania vrania | E-mail | Web | 3. srpna 2015 v 16:57 | Reagovat

Odpusť mi, prosím, toľko komentárov, ale-

Cudzinec je kráľov syn?! =D Čože? A potom- Philipierova schopnosť... Normálne tu strácam dych!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama

---

Chcete sa dostať na hlavnú stránku? - creatio.blog.cz


free counters
Meranie spustené od 1. júla 2012

Copyright © 2009 - 2015 [ Créatio ]
Všetky práva vyhradené.

S akýmkoľvek šírením obsahu tejto stránky bez vyslovného
súhlasu autora autor . n e s ú h l a s í .