Červenec 2015

EXTERNÝ ČLÁNOK - Charakteristika postáv

29. července 2015 v 11:05 | © Créatio |  Zápisníky z autorského denníka
ZÁPISNÍK K AUTORSKÉMU DENNÍKU:
externý článok

-.-*-.- I -.-*-.-

Charakteristika postáv:

-.-

Zápisník obnovený ku dňu 29. decembra 2015.
Tento zoznam prác sa vzťahuje k písaniu románu Kroniky Anethylgry.
Viac informácií (možno) nájdete v zápisníkoch Autorského denníka.


ZOZNAM POSTÁV:

Postavy sú zoradené podľa ich prvého významného vstupu do príbehu.

Poznámka - dôležité poradie je nasledovné: Kastor - cudzinec - princ - Horec (najstarší-najmladší).


ZOZNAM POSTÁV:
ID:Meno:Zvláštne znaky:Charakteristika:Textové poznámky:
1.
Cudzinec
alias
Darkor Kukučiar, markíz z Ľadozeme

- v skutočnosti nie je šľachticom.

- grošovaný žrebec, tepl.;
- erb: dve kukučky s halúzkami v zobákoch


- operený klobúk, plášť, vysoké jazdecké topánky.
- 23 rokov.

- moc vraždiť.


Narodený 19. 2. 129 Zlatého veku.

Jeho matka je Cudzinka (obchodníci).

Viac zatiaľ neuvedené.
2.Verenz Ignire

- kráľovo opozitum;
- má dcéru.

- zatiaľ bez koňa;
- šľachtický prívesok s rodovým erbom v tvare plamienka.

- ohnivo ryšavé kučeravé vlasy, hranatá ostrá tvár s vpadnutými lícami.
- 48 rokov,
moc prebral ako 21 ročný.

- Zbabelý.


Je z rodu korunných opozitárov (plamienok v erbe), po prvom predkovi Michohňovi Ignire. Je Rundolfovo opozitum (o tri roky starší než kráľ).

Jeho matka, cudzinka, ho vychovala vo vedomí, že raz bude kráľom.

3.
Krhlička,
hostinský.

- vlastní hostinec "Pod dvoma dubmi";
- zlozvyk v príslovku "Mám pravdu?".


- pribratý, s plešinkou, tučnými perami.
- 51 rokov.

- podozrievavý, ududraný, zbabelý, prostý.

nepodstatné.
4.Agar

- ráno sa ťažko prebúdza;
- má rád banány.

- hnedák Daminol, poník, biely odznak v podobe gaštanového listu na čele.
- grošák Amurín, 6 rokov.
- po otcovi zdedil mandolínu.

- malý chlapec;
- tmavohnedé vlasy, sivé oči;
- 13 rokov.

- plachý, nedôverčivý, no voči priateľom neobyčajne verný.

Jeho bratia boli Denar a Kastar.

Narodil sa v Nižnom Vresovci. Umrel mu otec, Ivrichar a neskôr brat. Matka, veľa pije, ho nemá v láske, pretože si myslí, že spôsobil smrť Kastara. Keďže ho po smrti otca (mal vtedy sedem) a brata už nič nedržalo doma, utiekol. Ako 9-ročný do Jeradovského kráľovstva.

5.
Philipiero Athlysole,
princ z Jeradu

- trpí hemofíliou;
- nemá rád svojho otca;
- bojí sa zlyhania.

- vraný žrebec Melyngar, ťažký tep., 9 rokov.
- erb v podobe orla.


- orieškové vlasy, plná tvár. Majestátny postoj;
- 21 rokov.

- dobromyseľný, melancholický.

- moc emocionálnej manipulácie s počasím.

Narodený 13. 9. 129 Zlatého veku.

- Jeho matkou je Rozína Jeradská, otcom Rundolf II. Jeradský.
- Nechce byť kráľom, i kvôli traumatickej spomienke z detstva (západná veža).

- Veliteľ osobnej stráže: Mliečnik, neskôr Havranec.
- Oslepne.
6.
Rundolf II. Jeradský,
kráľ

- záchvaty nepríčetnosti;
- Nezvestný.


- tvrdej tváre, vlasy má o čosi tmavšie než princ. Robustnej postavy. Karmínovo červený plášť lemovaný bielou zajačou kožušinou.
- 45 rokov,
korunovaný v 18tich.

Trikrát neverný svojej manželke.

Keď sa narodili, mal:
Cudzinec - 21 rokov.
Havranec - 22 rokov.
Philipiero - 23 rokov.

Neverný počas výpravy na západ (?)
7.

Tamír Vrabič,
kráľovský sluha, tiež veliteľ Zbojníkov.


- verný Jeradčan.

- 39 rokov.- nepodstatné.
8.Lipoň
- jeho matka je kuchárka v kuchyni.

- čiernovlasý, guľatá tvár;
- 12 rokov.

- neoblomný optimista so silným pudom nápomocnosti.

- nepodstatné.
9.
Rozmína V. Jeradská,
kráľovná
- netuší o kráľovej zrade;

- husté gaštanové vlasy;
- 39 rokov.

- nepodstatné.
10.
Všemír Fagus,
šerm-majster

- často ujde a nevráti sa;
- skvelý šermiar.

- titul rytiera.


- čierne riedke vlasy, vysoký;
- 42 rokov.

- vyšinutý.

- nepodstatné.
11-Gerenad

- dvojča Domirad (12.);
- šermiar, Fagusov učeň.

- ryšavá kobyla s bielym pásom, tep.

- gaštanové vlasy, modré oči, chudý;
- vtipkár so sklonom k irónií;
- 17 rokov.

- Pochádzajú z Kožušníkova. Ich otec bol bývalý vojenský veliteľ, preto majú povinnú vojenskú službu.

12.Domirad

- dvojča Gerenad (11.);
- šermiar, Fagusov učeň.

- tmavohnedý valach, Havran, tep.

- gaštanové vlasy, modré oči, chudý;
- vážnejší než jeho brat;
- 17 rokov.
- Pochádzajú z Kožušníkova. Ich otec bol bývalý vojenský veliteľ, preto majú povinnú vojenskú službu.

13.Mliečnik


- bývalý hlavný veliteľ, šermiar.
- kobyla.

- 49 rokov.Princa pozná od mala, bol menovaný za veliteľa jeho stráže. Malý Philipiero ho nemal rád kvôli jeho prísnosti, neskôr naňho nedal dopustiť.
14.Lutnaj

- neškolený ránhojič;
- lukostrelec;
- dobrý rečník.

- isabela kobyla, tep.

- Plavé vlasy neskorý klas, nosené vo chvoste;
- 27 rokov.
Jeho otec bol kráľovským ránhojičom.
15.Havranec

- zlomená ľavá noha;
- šermiar, člen princovej stráže;
- neznáša Verenza.

- vraník, tepl., valach;
- titul vikomta.

- Čiernovlasý, sivé oči;
- 25 rokov.

Statok jeho rodičov, Jazerné panstvo, vypálil Verenz. Havranec je sirota, ktorú vzhľadom k starým zväzkom s jeho otcom prichýlil Rundolf II. na hrad. Plnil funkciu trestíka jeho syna.
Teraz má jednu z vedúcich pozícií v princovej stráži a je Philipov najlepší priateľ.

16.
Áron z Prvojarnej
veliteľ, markíz

- veliteľ lukostrelectva;
- nedediaci markíz, najurodzenejší z Jeradčanov.

- Statný, nosí vytočené čierne fúzy.
- zásadový;
- 37 rokov.

Zatiaľ neuvedené:

Pochádza zo starého na juhu, z Prvojarnej. Jeho otec je miestnym lémnikom, markízom, on je druhorodený syn.

17.Rumed z Jeradu

- veliteľ šermiarov.

- 34 rokov.
Nepodstatné.
18.Kalužník z Lastovičia

- lukostrelec.

- 57 rokov.
Nepodstatné.
19.Žiarec

- šermiar.

- 59 rokov.
Nepodstatné.
20.Pstružnec zo Stoklásia

- lukostrelec,
- grošovaná kobyla, v chvoste červená stuha (kopavá).

- 27 rokov.
Nepodstatné.
21.Scilaj z Ľadozeme

- šermiar, Fagusov učeň.
- bledej tváre.

- ryšavá kobyla, tepl.

- 25 rokov.
Pochádza z ďalekého severu.
22.Narcin z Belavých skál

- lukostrelec.

- svetlovlasý;
- 34 rokov.
Nepodstatné.
23.Bazín z Potočnice

- šermiar, zosnulý.

- hnedá kobyla, pokojnej povahy.

- 38 rokov.
Nepodstatné.
24.Kalinec z Dubova

- lukostrelec.

- 31 rokov.
Obľubuje alkohol.
25.Brusnec z Podolíny

- šermiar.

- 25 rokov.
Nepodstatné.
26.Červeň z Včeľova

- lukostrelec.

24. rokov.
Pozná Horeca.
27.
Iskrec

. šermiar, Fagusov učeň.

-
Neuvedené.
28.
Horec Athlysole,
vojvoda

- v klobúku občas nosí kvet.

- už bez koňa.


- 22 rokov.

Narodil sa roku 130 Zlatého veku.

Žije s matkou a nevlastným otcom v dedinke Včeľov. Pôvodne syn Rundolfa II.
29.Košikár

-

- Mrzutý, prostý, pracovitý.
- 54 rokov.

O nevernosti jeho ženy tuší. Jeho vlastným synom je iba Čibec. Žije vo Včeľove. Nevlastný syn Horec.

30.Žicoň

- lukostrelec.

- vraník, Melyngarov polovičný brat.

- pokorný, bystrý;
- 28 rokov.
Nepodstatné.
31.Čižmár

-

- 50 rokov.Pochádza z Červenca. Bývalý priateľ Rozmíny Jeradskej.
32.Ivrichar z Celyngaru

- zosnulý.

- umrel ako 33 ročný.

Pochádzal z Celyngaru, bol vyučeným sviečkarom, záľubovým violistom.

Agarov otec.
33.

Hoboň z Celyngaru

- majster komponista.- 42 rokov.Dobrý priateľ Ivrichara.
34.Istenrot z Ľadozeme

- jeden z vojvodov Pána zo Severu (Cudzinca, viď 1.).

- červený plášť.Neuvedené.
35.Arcirad z Kožušníkova

- predchodca Mliečnika.

Neuvedené.Neuvedené.
36.Barón zo Zadivínu

- účastník snemu v Celyngare.

- zavalitý, nahlas dýcha.-
37.Gróf z Lužanska

- účastník snemu v Celyngare.

- starý, 60 rokov.-
38.Gróf zo Stranian (Straňanský gróf)

- jeho majetok sa nacháza len pol dňa cesty od Jeradu.

- účastník snemu v Celyngare.

- puntičkár, racionalista.
- drahý výzor (bohatý).
-
39.Markíz Juhohornej marky

- účastník snemu v Celyngare.

- sebec.
- mladý, 25 rokov.
-
40.Konvalinka

- dievča, ktoré sa zaľúbilo do Agara.

- 14 rokov.
- Čiernovlasá, má rada jazdenie, literatúru a tanec.
Agarova kamarátka z detstva.
41.Čereň z Jeradu- obchodník.- 54 rokov.

Pochádza z Poľného závršia. Jeho syn sa volá ?.

ggggg
ggggg
ggggg
ggggg
ggggg
ggggg
ggggg
ggggg
ggggg
ggggg
ggggg
ggggg
ggggg
ggggg
ggggg
Zoznam neprirodzených postáv + ich charakteristika:

ID:Meno:Charakteristika:Textové poznámky.
1.šp.Matka Prírodaff
2.šp.Otec Životff
3.šp.Syn Osudff
4.šp.Mensileff
5.šp.Solareff

Podľa titulu:

Zoznam obsahuje iba postavy držiace šľachtický titul.
Titul:Meno:Územie:
Korunná hodnosť

(6.) Rundolf II. Jeradský, kráľ
(9.) Rozmína V. Jeradská, kráľovná
(5.) Philipiero Athlysole, princ

- Zlatá krajina, Anethylgra
bezprostredne
Vojvoda(.) Abunfiero Athlysole, kráľov bratBrodské panstvo, Celyngar
Markízff
Grófff
Vicegrófff
Vikomt(15.) Havranecbez zeme
Barónff
Rytier(10.) Všemír Fagus- žiadne.
- neuvedené -(2.) Verenz Ignire - opozitum- neuvedené

Podľa tématických skupín:

- 1 - Jeradčania;
- 2 - Nepriateľ
Číslo:Skupina:Postavy s orientačným ID:Textové poznámky:
1Jeradčania:

(6.) Rundolf II. Jeradský, kráľ
(9.) Rozmína V. Jeradská, kráľovná
(5.) Philipiero Athlysole, princ

(4.) Agar;

Členovia princovej družiny:
(13.) Mliečnik
(16.) Áron z Prvojarnej - lukostrelci
(14.) Lutnaj
(18.) Kalužník z Lastovičia
(20.) Pstružnec zo Stoklásia
(22.) Narcin z Belavých skál
(24.) Kalinec z Dubova
(26.) Červeň z Včeľova
(17.) Rumed z Jeradu - šermiari
(15.) Havranec
(19.) Žiarec
(21.) Scílaj s Ľadozeme
(23.) Bazín z Potočnice
(25.) Brusnec z Podolíny
(27.) Iskrec
(11.) Gerenad
(12.) Domirad
(-) Hríb

Služobníctvo a pod.
(10.) Všemír Fagus
(7.) Vrabič
(8.) Lipoň

Osoby s koreňmi pôsobnosti v Jerade.
2
Darkor Kukučiar,
markíz z
Kamennej lúky

(1.) Cudzinec
(2.) Verenz Ignire
(34.) Istenrot Ignire z Ľadozeme

Osoby vyskytujúce sa v kontakte s cudzincom.
3fff
4fff
5fff
6ffff
7fff
8fff
9fff
10fff
11fff
12fff
13fff
14fff
ff

f

32. autorský zápisník - 11. - 15. júla 2015

15. července 2015 v 22:49 | © Créatio |  Autorský denník

11. júla 2015, 15:02

Raz som sa tak pri písaní autorského denníka zamyslela... Ako to asi s Kronikami bude vyzerať, ak budem pri takom tridsiatom zápisníku? A pri sedemdesiatom? Mám dojem, že pri mojom tempe kroniky kompletne skončia pri nejakom takom 300. zápisníku. To by znamenalo, že som eštelen v desatine svojej práce... Dúfam, že preháňam.

Pokračujem v administratíve príbehu, respektíve v plnení úloh z 31. autorského denníka.

Marian Fiorato: Sklár z Murana

12. července 2015 v 23:38 | © Créatio |  Recenzie
Rada by som vám opäť predstavila ďalšiu knižku, ktorú som mala... poviem to takto, ktorú som mala česť prečítať. A tentokrát vám tiež ponúkam o trochu viac informácií, než naposledy. Dočítala som ju práve teraz.

Dočítala som ju teraz a na jedenkrát. Často ma kniha neudrží, a ak áno, tak ju čítam epizodicky. Táto nebola tým prípadom, od prvej strany. Pretože tak, ako benátski sklári ovládajú svoje remeslo, dovolím si tvrdiť, že tak dobre ho ovláda aj autorka. Táto knižka bola pre mňa skvelým zážitkom.

EXTERNÝ ČLÁNOK - Užitočné odkazy z Autorského denníka

11. července 2015 v 15:07 | © Créatio |  Zápisníky z autorského denníka
ZÁPISNÍK K AUTORSKÉMU DENNÍKU:
externý článok

-.-*-.- I -.-*-.-

Užitočné odkazy

-.-

Zápisník obnovený ku dňu 11. júla 2015.
Tento zoznam prác sa vzťahuje k písaniu románu Kroniky Anethylgry.
Viac informácií (možno) nájdete v zápisníkoch Autorského denníka.TÉMATICKÝ ZOZNAM UŽITOČNÝCH ODKAZOV:
.

EXTERNÝ ČLÁNOK - "To do" list - autorský denník

11. července 2015 v 0:50 | © Créatio |  Zápisníky z autorského denníka
ZÁPISNÍK K AUTORSKÉMU DENNÍKU:
externý článok

-.-*-.- I -.-*-.-

Vykonávačik

-.-

Zápisník obnovený ku dňu 29. decembra 2015.

Tento zoznam prác sa vzťahuje k písaniu románu Kroniky Anethylgry.
Viac informácií (možno) nájdete v zápisníkoch Autorského denníka.


SÚHRN PRÁCE NAVRHNUTEJ V AUTORSKOM DENNÍKU:

 • Klásť väčší dôraz na etiketu a morálku vyšších kruhov.
 • Vykonať poznámky z 33. zápisníka.
 • Doplniť kapitoly v ext. článku nižšie.
 • Pri putovaní jeradskej družiny si v poznámkach viesť dátumy - spojiť ich so slávnosťami a pod.
 • Do Celyngaru pridať postavu dirigenta - nie skladateľa. Bude vedieť o Agarovom bratovi a otcovi (viac).
 • Čo najväčšmi zostručniť časti kapitol- neskoré vstupy a skoré výstupy, okresať zbytočné odstavce či obrazy.
 • S Fagusom sa stretne Horec vo vojenskej službe - bude cvičiť nepriateľových vojakov, zradca.
 • Preriediť počty v princovej družine - počas prepisu.
-.-
 • EXPRESNÉ - pri prepadnutí družiny vo Viničkách ich nahlási Kalap z Kapustovej ulice.
 • EXPRESNÉ - v charakteristike postáv viesť Žicoňa ako lukostrelca, nie šermiara.
  - v charakteristike tiež uviesť, že Gerenad má kobylu, Domirad žrebca.
 • EXPRESNÉ - Agar jazdí na poníkovi s nákrčným remienkom, bez sedla a uzdy.
-.-
Legenda:
- nevykonané;
- z dlhodobého hľadiska nevykonané / pracuje sa na tom;
- vykonané.

Tieto námety prác nezahŕňajú už zamietnuté námety či inak neužitočné poznámky v skorších zápisníkoch.


31. autorský denník - 9., 10. júl 2015

10. července 2015 v 23:13 | © Créatio |  Autorský denník

9. júla 2015, 23:45

Už len šesť dní mi ostáva do nastúpenia do kúpeľnej liečby. Za ten čas sa toho dá veľa napísať.
Práve som sa do tejto činnosti chcela pustiť, keď som si uvedomila, že moje nápady z celého dňa sú zasa fuč. Príliš som dôverovala ich stabilnosti.
K niekoľkým nápadom ma inšpirovala časť akéhosi seriálu "Mušketieri", čo aktuálne vraj chodí na Markíze. Videla som z neho len túto jedinú časť. Tak hádam sa rozpomeniem. A ešte čo sa inšpirácií týka, mám rozčítanú novú knižku, Sklár z Murana, je skvelá.

30. autorský denník - 3., 4., 7. júla 2015

8. července 2015 v 0:40 | © Créatio |  Autorský denník

3. júla 2015, 23:43

Síce to s písaním absolútne nesúvisí, no musím si to poznamenať. Dnešným dňom som si nechala svoje vlasy skrátiť o dvadsať centimetrov. A tiež prišla na to, ako sa dá nepozorovane zabiť čas na prehľadávaní diskusných fór. Ten fór, žart, sa zmenil na štyri hodiny! ...

Ale k písaniu. Idem sa pozrieť na ďalšiu čas, ktorá mi nasleduje (asi už iba fakt pozrieť, čas pokročil).

Carlos Ruiz Zafón: Zajatec neba

7. července 2015 v 18:50 | © Créatio |  Recenzie
Veľmi rada by som vám predstavila jednu knižku, ktorú som vyhrabala v našej knižnici. Nejedná sa však o starý titul. Zajatca neba (2012) som čítala pred niekoľkými mesiacmi, no dojmy z tejto knižky napriek tomu, že i pri najlepšej vôli už nie som schopná vyrozprávť jej dej na počkanie, keďže som ho vo väčšine zabudla, dojmy z tejto knižky však vo mne pretrvávajú dodnes.

Mrzí ma to, no pre informácie o príbehu musíte zablúdiť na iné stránky.

Ja však i napriek tejto absencií informácií, keďže moja pamäť vypovedala službu, túto knižku veľmi odporúčam. Zanechala vo mne silný dojem, keďže prostredie, postavy a ich charakteristika bola na veľmi vysokej úrovni, dokonca i sociálny extrém, v ktorom sa príbeh na určitú dobu ocitol.
Jedinou nevýhodou pre mňa bol koniec, ktorý sa mi videl patrne nedotiahnutý do konca, no mohol to byť aj autorský zámer.

Toľko, ak by ste na túto knižku niekedy natrafili. Recenzia chatrná, ale hádam tento článok na ňu trocha upozorní.

29. autorský denník - 28., 29. jún, 3. júl 2015

3. července 2015 v 0:43 | © Créatio |  Autorský denník

28. jún 2015, 21:44

Chcete písať? Hm, v tom prípade si nikdy miesto toho nezapnite hudbu. Potrvá vám tri hodiny, kým niečo napíšete.

20. chvíľka hudobných postrehov

2. července 2015 v 0:39 | © Créatio |  Hudobné výstrelky
Od posledného hudobného posedenia uplynul mesiac a mne sa nakopili ďalšie záznamy z klasickej hudby, ktoré by vás mohli opäť zaujať.

Posledná devätnásta hudobná chvíľka bola venovaná najmä cteným basistom. Hľadiac na tú kopu starých známych, či hoc aj mladých tenoristov, čoraz častejšie prichádzam na to, že niet nič nad dobrý bas. A je jedno, či je to živý mladý bas, alebo plný, hlboký a dozretý.
Rada by som vás zoznámila s jedným mojim bádateľským úlovkom. Je ním Giovanni Furlanetto. Po menších pátraniach po jeho priezviskovej zhode s vynikajúcim basistom minulého storočia, Ferucciom, som zistila, že sú "iba" menovcami. No o hudobné zdroje núdze niet a ponúkam vám hneď viacero volieb na počúvanie.

Interprét:


Ako prvú si môžeme predstaviť jednu veľmi príjemnú nahrávku z recitálu tohoto speváka. Nahraná bola v roku 1993. V prevedení tohoto speváka si môžete vypočuť tri piesne od menej známeho talianskeho, neskôr britského skladateľa menom Paolo Tosti.
Všimli ste si jeho výraz po dospievaní každej skladby?


Pozrime sa na túto áriu pre bas v Händlovej opere.


Tento Giovanni Furlanetto je okrem tohto aj skvelým hercom. Uši na chvíľu nechajme oddýchnuť a poďme sa pozrieť na tento záznam z divadla v Santiagu. Počkajte desať sekúnd a uvidíte, čo sa bude diať.


Árie a diela:


A teraz sa na túto áriu od Goacchima Rossiniho poďme pozrieť ešte raz, sluchom. Je to ária z jednej z Rossiniho najznáejších opier Barbier zo Sevily, s ktorou sme sa už v jednej z chvíľok aj stretli, veďľa jeho Popolušky. Stavím sa s vami, že z tejto opery poznáte minimálne jednu áriu, "Largo al factotum", rozpoznateľnú podľa opakovaného mena "Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Fíígaróó!"... A túto áriu spieva postava Basilia.
Na tejto nahrávke z roku 1988 ju spieva Furlanetto, no teraz pre zmenu Feruccio Furlanetto. Feruccio Furlanetto je jeden z najvýznamnejších basistov minulého storočia a ja som presvedčená, že oprávnene.
A, - skoro som zabudla, - v tejto árií sa spieva o ohováraní a ako sa z malého šuškania stane možno aj veľká pohroma. Keď mi teraz niekto povie, že opera je nudná... Nu, tak radšej nič. :D
Ach, tá mimika... No najmä zvuk. Táto interpretácia Calunnie pre mňa stále zvukovo ostáva neprekonaná.


Rada by som vás ešte pri tomto spevákovi, Ferucciovi Furlanettovi, chvíľku zdržala. Totiž, uvedomila som si, že som sa už skoro v tretej hudobnej chvíľke zabudla zmieniť o jednej veľmi smutnej árií od Verdiho z opery Don Carlo. Je to ária Filipa II., "Ella giammai m'amò", v ktorej Filip II. v kocke žiali nad tým, že jeho žena ho nemá rada, nemá lásku preňho. Už len z hlavnej témy tejto árie sála číry smútok a beznádej.
Niet komentára. Verdi je úžasný operný psychológ. Celé duševné rozpoloženie postavy nájdete v orchestri.
A skvelá interpretácia to len podčiarkne.

Verdi - Don Carlo - Ella giammai m´amoVráťme sa ešte na chvíľku k vyššie spomenutému P. Tostimu a pozrime sa na krátku skladbu "L´Ideale", v interpretácií vtedy ešte mladého tenoristu Giuseppa di Stefano.
P. Tosti - IdealeNaposledy sa postupnosť našich zastávok odvinula pravidlom - sopranistky - basisti, dnes to pre zmenu bude opačne. Šťastnou náhodou sa mi podarilo vypátrať túto skvelú interpretáciu jednej zo Schumannových skladieb. R. Schumann bol významným klaviristom, preto bolo pre mňa prekvapením, že zložil aj niekoľko diel pre spev a že sú tie diela pekné. Zastavme sa na chvíľu pri súčasnej a veľmi, veľmi dobrej sopranistke Diane Damrau. Ak ste niekedy zablúdili do vôd Mozartovej Čarovnej flauty a počuli nejakú nahrávku árie Kráľovnej noci, interpretácia Diany Damrau patrí medzi tie najlepšie.
Skladba "Orech" od Schumanna.
Schumann - Der NussbaumOpera od Richarda Straussa "Ariadna na Naxe" (tak sa volá opera) je jedna z veľmi ťažkých opier. Ťažká pre dirigenta, pre speváka a pre každého hráča v orchestri. Pretože v tejto hudbe má každý hráč (napríklad, vezmite si len, koľko je huslistov) po celý čas akoby vlastné sólo. Toto už je moderná opera.
R. Strauss - Grossmächtige Princessin


Len pred týždňom sa na Youtube objavilo nové video z predstavenia Donizettiho opery Don Pasquale, s ktorou sme sa už tiež raz stretli. V interpretácií (mne tak obľúbeného :D) Maxima Mironova ária "Povero Ernesto". Síce horšej kvality, než ste už isto zvyknutí, no je tu badateľné veľmi pekné frázovanie a celkovo sa mi táto interpretácia veľmi páči. Čo poviete?
Donizetti - Don Pasquale - Povero Ernesto


A dnešnú hudobnú chvíľku by sme mohli uzavrieť nejakým inštrumentálnym dielom. Čo by ste povedali na druhú časť Beethovenovej siedmej symfónie? Neľakajte sa. Symfónie sú vlastne príjemné diela, len trocha dlhšie. No nič nedáte za jednu časť z celej symfónie, ktorá trvá do/okolo desať minút. Týmto spôsobom sa symfónie dajú napočúvať bez toho, aby pri nich človek zaspal. No i tak v celku majú svoje čaro.
Hádam vám neprekážajú moje skoky krížom cez skladateľov, niekedy naprieč celým hudobným obdobiam a stvokami rokov. Ale isto ste si aspoň neuvedomele za tie hudobné chvíľky (že ich už bolo dvadsať) isté zvukové rozdiely. Možno už tušíte, že Mozart znie takto a Verdi zasa inak. Možno už tušíte, o čom je klasická hudba a opera, nejaké už možno poznáte. Rozlíšite hlasy podľa farby - hm, toto je isto soprán!, a podobne. A tiež už možno viete, že jedna skladba naživo nikdy nie je zahraná rovnako. I to je čaro klasiky.

Ak ste v týchto chvíľkach našli aspoň jeden okamih, ktorý vás zaujal, som veľmi, veľmi rada.

Druhá časť siedmej symfónie od Beethovena v klavírnej interpretácií a v úprave Franza Liszta.
No keďže je to symfónia, možno si túto jej časť budete chcieť vypočuť v orchestrálnych farbách. Napríklad na tejto nahrávke s L. Bernsteinom.Ale teraz vám už prajem príjemný večer a dobrú noc.
Créatio.

---

Chcete sa dostať na hlavnú stránku? - creatio.blog.cz


free counters
Meranie spustené od 1. júla 2012

Copyright © 2009 - 2015 [ Créatio ]
Všetky práva vyhradené.

S akýmkoľvek šírením obsahu tejto stránky bez vyslovného
súhlasu autora autor . n e s ú h l a s í .