Kroniky Anethylgry - 8. kapitola IV. časť

27. prosince 2014 v 1:05 | © Créatio |  KP - Kroniky Anethylgry - II. prepis
"Najjasnejší princ, velebení markízovia, ctení grófovia, drahí vikomtovia a baróni," ktosi z davu si pohoršene odkašľal, "dovoľte mi, aby som zahájil naše rokovanie." Gróf z Celyngaru, stojac za vrchstolom, si odkašľal a veľavravne pobzrel na princa, ktorý sa nepokojne ošíval po jeho pravici. "Sme všetci?"
Philipiero Athlysole nevdojak naprázdno prehltol. Nebyť Havranca, ktorý mu pri vstupe do sály povzbudivo zovrel rameno, zrejme by sa neodvážil prekročiť prah a vystaviť sa toľkej pozornosti. Navyše, keď si uvedomil, že jeden z čakajúcich sluhov ho uvádza na miesto vedľa vrchstola a odsúva mu stoličku, spomenul si na Jerad, stiahlo sa mu hrdlo a nestrávený žiaľ by takmer opäť prepukol.
Zacítil na sebe Teodenírov pohľad, sedel naproti. Princ dvíhol hlavu. "No tak, je to len formalita." Naznačil perami mladý gróf a uškrnul sa. Philip si založil ruky na prsiach.

Už po prvom pohľade zistil, že všetci títo muži boli udatní iba podľa rodových privilégií. Keby ich niekto poslal na bojisko, bol by to jeden z jeho najhorších dní. Počínajúc hlasno odfukujúcim barónom zo Zadivínu cez starého grófa z Lužanska, grófa Straňanského v záplave pridrahých látok či markíza Juhohornej marky. Ďalej sa radšej nedíval.
Gróf z Celyngaru počuteľne vystrel pergamen s poznámkami, ktorý pred chvíľou mimovoľne pokrčil. "Vážení, zišli sme sa tu vo veľmi vážnej veci. Jej naliehavosť potvrdzuje vaša náhla účasť na Striebornom sneme, ktorý sa naposledy otváral," chytro vystieral skrčený pergamen, "pred vyše sto deväťdesiatimi rokmi pri príležitosti zavedenia pohraničných jednotností a ustálenia mieru v krajine." Gróf pokračoval ďalšími úvodnými vetami, z ktorých princ sotvačo zachytil. Prekvapením však preňho bola chladnosť, s akou šľachtici prijali informáciu o páde Jeradu.
"Vyslali ste niekoho na obhliadku, ctený gróf? Ostalo niečo?" ozval sa niekto.
Abunfiero prikývol: "Zvestí sa vyrojilo tak veľa a náhle. V uliciach môjho Celyngaru nastal zmätok a zdesenie, šum z námestí neutíchal ani v noci a ja, ako plnokrvný brat Rundolfa Jeradského, Druhého svojho mena..."
Straňanský gróf sa dvíhol zo svojho miesta: "S vašim prepáčením, ctený gróf." Nepresvedčivo sa uklonil jeho smerom, na čo Abunfiero odul líca. "Moje skromné panstvo sa rozprestiera deň cesty od Jeradskej doliny, ako mnohí tušíte. Poslať poslov do Jeradu je maličkosťou. A tak viem potvrdiť, že celý kopec a jeho okolie je vypálené, vrátane podhradia. Nepriateľ do hradu prenikol veľmi ľahko, pretože v priekope sme našli neporušené baranidlo. No čo sa týka hradu, jeho dobrá polovica je strhnutá vrátane prízemných častí, nevedno akým spôsobom. Vnútro buď zhorelo alebo bolo vyrabované. Na celom hrade, v podhradí a ani nablízku sa nenašlo živej duše."
Princovi sa pred očami opäť vynárala vidina trámov ležiacich krížom cez bývalé ulice kováčov a krajčírov. Ešte neuspaté plamene objedali stromy v kráľovskej záhrade. Plachty na lanách medzi domami v podhradí viali ako mierové zástavky, čo ich gazdiné nestihli zvesiť. Prevrátený koč uprostred hradskej...
Vlastný hlas sa mu zdal cudzí, keď prehovoril: "Môj otec je mŕtvy. Ktosi pred odchodom povesil čierne stuhy s fialovým vrúbovaním. Videl som ich."

Ťaživé ticho usadlo na miestnosť, kde sa ani prach nezašumel. Životaplní muži usadli na svojich stoličkách ani vytesaní z kameňa.
"Tušíte, kto to bol, vaša jasnosť?"
"Funkcia kráľa je dočastne neplatná? Čo dane, poplatky?" Šľachtici spozorneli.
"Ja..." Abunfierova tvár nadobudla fialkastý odtieň. "Spravujte si zatiaľ svoje územia podľa vlastnej vôle a ak sa situácia zmení, budeme vás informovať..." Do rokovacej sály prenikol krik lokajov. Abunfierova červená tvár pripomínala hlavu kapra, keď rozzúrene vstal. "Kto sa opovažuje prerušovať snem?"
Bola to len chvíľa, čo sa masívne dvere roztvorili a na ich prahu sa zjavila postava. Prichádzajúci zastal na prahu, odetý v lesklom plášti umazanom od prachu ciest. Navidomoči bledý a tmavovlasý, s vysokým čelom a tvárou okrúhlou ako mesiac za splnu. Lícam chýbala sviežosť a chladné oči neodrážali žiaden cit. Sála rozhorčene zašumela.
"Ach, vitajte, markíz, vitajte!" Abunfiero zakopol o červený koberec na drevenej dlážke, keď mu vyskočil naproti. "Prepáčte, nečakali sme vás."
Nech princ akokoľvek pátral v pamäti, šľachtic mu ostával neznámym. "Kto to je?" šepol smerom k Teodenirovi, ktorý sa netváril o nič menej zarazene. "Pochádzajú z nejakých panstiev, ale v živote som o nich viac nepočul. Volá sa Trieseň z Bledoúdolia." Lesklý plášť zašumel ako nočný les, keď markíz prešiel cez sálu a posadil sa za druhý koniec stola, takže naňho Philip už nedovidel.
"Gróf Abunfiero, ešte ste neobjasnili, čo s mestskými výsadami, titulmi a majetkami! Nebudú sa hádam odoberať." Ozval sa Juhohorný markíz. Gróf pokrútil hlavou, že nie. A hranice? Ako a či sa vôbec budú vyplácať korune dane? Sú ešte šľachtici viazaní prisahou korunnému rodu; či sa bude vôbec vykonávať súdna moc. Až Philip ani nevedel ako, odrazu sa rozhovor zvrtol na územie bývalého Jeradovského kráľovstva. Šľachtici sa začali naťahovať o to, komu by malo prislúchať. Udivene pozrel na grófa: "Zasiahnite!". Ten len prekvapene gúľal očami a ako tak sedel za vrchstolom, zdal sa čoraz menší a menší.
"Nemáte v sebe ani štipku súcitu a cti, páni?"

Z posledných sedísk pozdlž stola sa dvihla postava Trieseňa z Bledoúdolia. Jeho široká postava sa vynímala nad parádnymi klobúkmi prítomných. Jeho tvár bola teraz čitateľná ako otvorená kniha: "Vari sa vaše srdcia nerozbúšili rozrušením, keď vašu vlastnú krajinu ktosi nivočí a gniavi? Kde sa podela vaša lojalita voči korune, ku ktorej sa zaviazali vaši dávni predkovia, azda zapadla prachom. Nevnímate vážnosť tejto situácie a nutnosť konať? Že vám je milé starať sa len o svoj kúštik hliny, páni. Závidím vám!" Náhle jeho zrak potemnel a otočil sa k vrchstolu: "Drahý princ, prečo neprevravíte? Či ste po svojom otcovi nezdedili výrečný jazyk?"
"Nie je korunovaný, ctený Trieseň," ozval sa miesto neho Abunfiero.
"To znamená, že je nemý? Vykonajme obrad, jeho hlava hádam nie je tak úzka, že by sa koruna neudržala. Gróf, vy ako brat nezvestného kráľa ste podľa Starých Anethylgrijských listín zástupcom kráľovskej moci v neprítomnosti jej pravého držiteľa." Gróf čosi nezrozumiteľne zamrmlal a pod kráľovičovým prekvapeným pohľadom sa zosunul ešte nižšie. "Prečo si nevyžiadate korunovačný proces, jasný princ? Alebo vari nič riešiť nechcete?"
Rukami sa zaprel o stôl:
"Vaša jasnosť, hovorím s vami!"
Philip sa strhol na bratrancovo kopnutie. V tej chvíli prítomní v jedinej zhode čakali na jeho vyjadrenie, niektorí hľadiac na kolená, von oknom alebo na dná vínnych čiaš. Iba pohľad Trieseňa z Bledoúdolia sa naňho upieral. "Markíz," v ústach mu vyschlo.
Muž odmietavo kývol rukou. "Uvedomujete si, drahý princ, že vo vašej budúcej krajine sa schyľuje k vojne?"
"Ale to je vrchol, urodzený pane-"
"Váš brat neumrel nešťastnou náhodou a myslieť si to je vaše nešťastie. Síce, vašim nešťastím je i to, že ste mňa, Trieseňa Mensile z Bledoúdolia, neoboznámili s konaním snemu. To bolo veľmi neuvážené, pretože okrem mňa a markíza Pievca Solare z Jasnovotu nežije žiaden človek, ktorý by bol podľa Starých listín Anethylgrijských kompetentný predsedať Striebornému snemu. Ani zástupca kráľa."
Gróf sa meravo vystrel. Porazene hľadel kamsi do prázdna.
Schyľuje sa k vojne...
Princove nohy sa zachveli, keď vstal a prvýkrát priamo pozrel do bledej tváre. Slová mu plynuli z úst ako tok Amurrinu. "Vaše slová sú pravdivé, veľactení, ďakujem vám." Niekoľkí zdvihli hlavy.
"Ja, Philipiero Athlysole z Jeradu, prvý svojho mena čakateľa koruny, vás v mene svojho otca, Rundolfa Jeradovského, Druhého svojho mena, bezvýhradného kráľa Zlatej krajiny, vás žiadam o pomoc."
Tento snem mal viesť on.

>>> Čítať ďalej

9. kapitola, I. časť
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama

---

Chcete sa dostať na hlavnú stránku? - creatio.blog.cz


free counters
Meranie spustené od 1. júla 2012

Copyright © 2009 - 2015 [ Créatio ]
Všetky práva vyhradené.

S akýmkoľvek šírením obsahu tejto stránky bez vyslovného
súhlasu autora autor . n e s ú h l a s í .