Listopad 2013

9. chvíľka hudobných postrehov

23. listopadu 2013 v 20:20 | © Créatio |  Hudobné výstrelky
Dámi a páni, slávnostne vám oznamujem... že začíname na takte 25! (poznámka - hláška z operného štúdia, kedy sme sa všetci tešili, že nás zbormajster pustí domov :D). Ale nie, slávnostne vám oznamujem, že sa výnimočne narúša ničím nepísané pravidlo odstupu dvoch mesiacov, teraz je to iba jeden a pol! Slávime? :D

Poďme sa pozrieť, čo sa za tú dobu nové nazbieralo. Sama som úprimne zvedavá, čo to bude. :)


Túto skladbu podľa opisu by mal hrať samotný autor. Zaujímavé.
Je možné, že vás viac zaujme táto skladba v prevedení orchestra a zboru, napríklad táto verzia: tu.

EXTERNÝ ČLÁNOK - rozpis kapitol + dátumy

16. listopadu 2013 v 23:37 | © Créatio |  Zápisníky z autorského denníka

Rozpis kapitol pre II. prepis románu Kroniky Anethylgry:

Obsah kapitol:

Prológ:
o Cudzinec prichádza za Verenzom a dohodne sa s ním.
 1. Kapitola:
  • I. časť . . . . Ukážka z Agarovho života; poslovia sa vracajú do kráľovstva.
  • II. časť . . . .Agar a princ sa prvýkrát stretávajú.
  • III. časť . . . Agar sa dostáva do sporu zo šľachticami na lúke.

 2. kapitola:
  • I. časť . . . . Princ a Agar sa podľa dohody stretávajú pod bránou; opis Jeradu.
  • II. časť . . . .Hádka kráľa a syna v záhradách; princova spomienka z detstva.
  • III. časť . . . Lúčny šerm; Agar prichádza na hrad.
  • Agarov život na hrade

 3. kapitola:
  • I. časť . . . .Šerm-majster Fagus.
  • II. časť . . . Prepad princa a Agara na hradnom nádvorí.
  • III. časť . . .Agar sa zotavuje.

 4. kapitola:
  • I. časť . . . .Stretnutie s princom; historické okolnosti, audiencia posla-samovraha.
  • II. časť . . . Princ s družinou a s chlapcom uteká z dosahu otca na lov.
  • III. časť . . . Cudzie vojsko, rozhodnutie pre návrat; Agarova história, Kastar.
  • IV. časť . . . .Návrat, pád Jeradu.

 5. Kapitola:
  • I. časť . . . .Trúchlenie; smer Celyngar cez Viničky; putovanie.
  • II. časť . . . .Prvý obraz Horeca; spor z otcom; Zorica.
  • III. časť . . . Zostup družiny cez Záfučinu; Agarova retrospektíva, Kastar.
  • IV. časť . . . Rozhovor o Celyngare; Havranca privalí strom.
  • V. časť . . . .Horeca skoro udupe vojsko; srnčia stopa vedľa jeho ruky; nepozná svojho otca.

 6. kapitola:
  • I. časť . . . . Príchod do Viničiek.
  • II. časť . . . .Bitka v hostinci.
  • III. časť . . . Stret s nepriateľom; smrť Hríba a Žiareca, princ sa zotavuje.
  • IV. časť . . . .Útek v Viničiek, meštek.
  • V. časť . . . . Smrť Brusneca, pergamen z mešca (Kukučka).

 7. kapitola:
  • I. časť . . . .Horec zistí pravdu o otcovi.
  • II. časť . . . Družina objaví Verenza.
  • IV. časť . . . Čierne jelene.
  • V. časť . . . .Odmietnutie Zoricou; rozhovor s Havrancom.
  • VI. časť . . . Prekročenie hranice Jeradu.
  • VII. časť . . .Cudzie vojsko; príchod do Celyngaru.

 8. kapitola:
  • I. časť . . . . Princovo precitnutie; smrť Mliečnika.
  • II. časť . . . .Horec u čižmára.
  • III. časť . . . Mliečnikov pohreb; skladateľ.
  • IV. časť . . . Strieborný snem.

 9. kapitola:
  • I. časť . . . . Horec sa stretáva s obchodníkom.
  • II. časť . . . .Trieseň z Bledoúdolia.
  • III. časť . . . .?

Časové údaje kapitol:

Čítať zľava-doprava, dole zľava-doprava, dole...
Kapitola / časť:Dátum:.Kapitola / časť:Dátum:
Prológ:
15. marec 153
Dohoda
.
1. kapitola: I. časť
II. časť
III. časť
25. jún 153
26., 27. jún 153
27. jún 153
2. kapitola: I. časť
II. časť
III. časť
28. jún 153
28. jún 153
29. jún 153
.
3. kapitola: I. časť
II. časť
III. časť
15. máj 154
9. jún 154
30. jún 154
4. kapitola: I. časť
II. časť
III. časť
IV. časť
V. časť
14. júl
2. august 154
2. august 154
2. august 154
3. august 154
pád Jeradu
.
5. kapitola: I. časť
II. časť
III. časť
IV. časť
V. časť
3. - 6. august 154
6. august 154
9. august 154
10. august 154
10. august 154
6. kapitola: I. časť
II. časť
III. časť
IV. časť
V. časť
VI. časť
13. august 154
13. august 154
13. august 154
13. august 154
13. august 154
14. august 154
.
7. kapitola: I. časť
II. časť
III. časť
IV. časť
V. časť
VI. časť
VII. časť
15. august 154
12. august 154
12. august 154
12. august 154
12. - 13. august 154
13. august 154
13. - 14. august 154
8. kapitola: I. časť
14. august 154f9. kapitola:f


Dátumy sú uvádzané podľa nášho kalendára. Slúžia pre moju orientáciu a dennú správnosť.


p

---

Chcete sa dostať na hlavnú stránku? - creatio.blog.cz


free counters
Meranie spustené od 1. júla 2012

Copyright © 2009 - 2015 [ Créatio ]
Všetky práva vyhradené.

S akýmkoľvek šírením obsahu tejto stránky bez vyslovného
súhlasu autora autor . n e s ú h l a s í .